Regulamin : ZielonaFabryka24

Regulamin


Informacje ogólne


Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.zielonafabryka24.pl/  prowadzony jest przez JL OFFSHELF 12 SP Z O O, ul. Bolesława Krzywoustego 4/2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, KRS 0000653796, REGON 366117922  NIP:5993193023   zwanym dalej Sprzedającym.

Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.Umowa może zostać zawarta tylko w języku polskim. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.   Składanie zamówienia


Zamówienia są przyjmowane na stronie http://www.zielonafabryka24.pl/ lub e-mailem. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronie sklepu.

Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia „formularza zamówienia”. Przesłanie formularza odbywa się automatycznie.

Zamówienie może złożyć wyłącznie osoba pełnoletnia lub firma.

Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mailem informację o jego przyjęciu.

Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. w których brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail. Są one niezbędne do potwierdzenia zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione zamówienia nie będą realizowane.


Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. 

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, a płatność za zamówiony towar została uiszczona.

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen towarów. W przypadku zakupu towaru, na który wprowadzona jest błędna cena, przez obsługę sklepu bądź błąd serwera, kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie, a zamówienie zostanie anulowane.

Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 30 dni od daty potwierdzenia zamówienia. Za datę potwierdzenia zamówienia uznaje się datę wpływu płatności na konto JL OFFSHELF 12 SP Z O O, ul. Bolesława Krzywoustego 4/2, 66-400 Gorzów Wielkopolski. Santander Bank nr: 80 1090 1623 0000 0001 4171 3043 . W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie (oraz o związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia). Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Koszty dostawy do 30 kg

Firma Spedycyjna - FEDEX lub GLS 

Wysyłka - 14,00 zł. (brutto) - przy wpłacie przelewem

Wysyłka - 20,00 zł. (brutto) - przy wysyłce za pobraniem

Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa Klient.

Towary wysyłane są transportem własnym lub kurierem.

Zamówienia można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

Podczas odbioru towaru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem oraz stanu technicznego otrzymanego towaru. W sytuacji, gdy towar nie jest zgodny z zamówieniem lub został uszkodzony w trakcie transportu należy spisać odnośny protokół i nie przyjmować towaru. W innych przypadkach reklamacje nie będą uwzględniane.

Realizacja zamówienia

Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób. 

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- gotówka w przypadku osobistego odbioru towaru, 

- przelew bankowy na konto Sprzedającego przed wysłaniem zamówienia.

W przypadku wyboru sposobu płatności "przelew", zamówienie jest realizowane w momencie otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia.

Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

Reklamacje i zwroty

Na zakupiony towar udzielamy dwuletniej gwarancji w konretnych przypadkach może być to dłuższa gwaranacja ( Zagęszczarka i Łuparka 3 lata w sprzedaży pragonowej ) 

W przypadku reklamacji towaru klient powinien odesłać go pod adres sklepu. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej do 5dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, jeśli naprawa nie będzie możliwa, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieni, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT lub paragonu


INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać drogą pocztową na adres magazynu i serwisu :  JL OFFSHELF 12 SP Z O O, ul. Roosevleta 1c, 66-440 Skwierzyna, (wskazany w stopce poniżej), lub drogą elektroniczną na adres e-mail:  biuro@zielonafabryka24.pl

Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni, w stanie niezmienionym. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.


Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, ponosi konsument. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: JL OFFSHELF 12 SP Z O O, ul. Bolesława Krzywoustego 4/2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, biuro@zielonafabryka24

Ja ........................... niniejszym informuję  o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy......................................

Data zawarcia umowy ................

Imię i nazwisko  ..........................

Adres ..........................................

Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................


Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. Zwrot należy uzgodnić e-mailem lub  telefonicznie. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.


W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od Klienta.

W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających ww. warunki, gwarantujemy zwrot należności drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto lub przekazem pocztowym na podany na zamówieniu adres, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 5% kosztu zamówienia brutto.


Postanowienia końcowe

Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, wycofywania poszczególnych towarów z oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.


Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu

Informacje o towarach zamieszczone na stronach Sklepu www.zielonafabryka24.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66-70 Kodeksu cywilnego. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia stanowi złożenie firmieJL OFFSHELF 12 SP Z O O, ul. Bolesława Krzywoustego 4/2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oferty zakupu w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Firma JL OFFSHELF 12 SP Z O O, ul. Bolesława Krzywoustego 4/2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, dołoży wszelkich starań, aby oferta cenowa prezentowana na stronach Sklepu http://www.zielonafabryka24.pl była aktualna, a oferowane towary były dostępne w ciągłej sprzedaży. W przypadku dokonania zmiany ceny towaru przez jego producenta przed zrealizowaniem złożonego zamówienia lub też czasowej niedostępności 

 

Kontakt

 Pracujemy od poniedziałku do piatku w godzinach od 8:00 do 17:00

sklep :tel. 886 615 764  e-mail: biuro@zielonafabryka24.pl 

serwis tel. 534 031 056e-mail serwis@zielonafabryka24.pl

Przed wykonaniem przelewu prosimy o oczekiwanie na e-mail z potwierdzeniem dostępności towaru. Dziękujemy

 

Masz pytania

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach od 8:00 do godz 17:00.
Odpowiemy na wszystkie pytania  

sklep :tel. 886 615 764  e-mail: biuro@zielonafabryka24.pl 

serwis cześci tel. 534 031 056 e-mail serwis@zielonafabryka24.pl

Wysyłka

Nasze paczki wysyłamy kurierem DPD , FEDEX,
Koszt wysyłki w zależności od wagi towaru.

Paczki wysylamy zazwyczaj w ciągu 24h-48h od momentu zamówienia.

 

Konto

NUMER KONTA:
Santander Bank nr: 80 1090 1623 0000 0001 4171 3043 

 

Gwarnacje

 Na wszystkie nasze produkty udzielamy 2 letniej gwarancji dla klientów indywidualnych.

Wartość: 0 pln. Produktów: 0 (0)

Zobacz koszyk

wykonawca: zadzwoń 507 25 95 77

copyright © 2011 www.zielonafabryka24.pl

Napisz do nas